Intersectional Talk over gender, armoede en een eerlijker loon met Sandrine Perelaer

Er zijn diverse redenen waarom vrouwen vaker laagbetaald werk doen:

  • Vroeger heerste het idee dat vrouwen verantwoordelijk waren voor de opvoeding van kinderen. Dit idee is nog steeds niet helemaal ontmanteld. Hierdoor bestaat het vooroordeel bij werkgevers dat mannen meer zekerheid bieden dat zij blijven werken bij het bedrijf. Zelfs als een vrouw zegt dat zij geen kinderwens heeft, gaan werkgevers er soms toch vanuit dat zij uiteindelijk wel van gedachten zal veranderen. Hierbij is de werkgevers niet alleen bang dat een vrouw in de toekomst mogelijk minder uren gaat werken, maar ook zwangerschapsverlof wordt gezien als een lastige bijkomstigheid.

  • Veel vrouwen hebben een verzorgend beroep. Zorgzaamheid wordt als minderwaardig gezien en daarom is de waardering (en dus beloning) voor dit soort beroepen lager. Dit geldt bijvoorbeeld voor het onderwijs en de zorgsector.

  • In sectoren waar veel vrouwen werken zie je nog steeds dat aan de top juist meer mannen werkzaam zijn. Dus hoe hogerop, hoe meer mannen er werken. Dit komt omdat het vooroordeel bestaat dat mannen van nature betere leiderschapskwaliteiten bezitten.


Sandrine Perelaer is actief bij de organisatie Voor14, waar ze zich inzet om het minimumloon

naar veertien euro te laten stijgen. Voor14 voert campagne tot dit minimumloon bereikt is. Niet alleen werkende mensen zullen daarop vooruitgaan, maar ook mensen met een uitkering en AOW zullen hier profijt van hebben omdat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het minimumloon. Daarnaast pleit Voor14 ervoor dat het inkomensplafond voor toeslagen ook verhoogd wordt, zodat mensen netto ook daadwerkelijk vooruitgaan wanneer het minimumloon verhoogd wordt. Het effect van een hoger minimumloon zal zijn dat mensen meer kunnen uitgeven, de armoede afneemt en de economie uiteindelijk groeit.


Vrouwen en werk

In onze maatschappij wordt te weinig met vrouwen gepraat over hun relatie met werk en inkomen. Als vrouwen meer kennis zouden hebben over hoe zij om moeten gaan met professionele situaties en dilemma’s, zouden zij zich ook sterker voelen. Een belangrijke oorzaak van de ondergeschikte positie van vrouwen is dat assertiviteit bij vrouwen wordt afgestraft. Dit kan leiden tot een lagere positie, een lager loon en minder kansen. Bovendien moet vaker besproken worden hoe de positie van vrouwen van kleur hier een rol bij speelt. Veel laagbetaalde banen worden uitgevoerd door vrouwen van kleur. Wat naar voren kwam in deze Intersectional Talk is dat dit onderwerp te vaak aan de kant geschoven wordt en niet genoeg wordt bestudeerd en besproken. Organisaties die tegen armoede strijden zijn te vaak niet intersectioneel van aard, waardoor zij de rol van racisme achterwege laten in analyses over armoede. Juist omdat dit onderdeel niet genoeg werd belicht in onze Intersectional Talk willen wij verwijzen naar de volgende artikelen, waarin je meer over dit onderwerp kunt leren:


Wat kunnen wij doen?

  • Je kunt je op de website van Voor14 aanmelden voor demonstraties en vrijwilligerswerk of petities ondertekenen.

  • Je kunt lid worden van een vakbond als je werkende bent. Mensen hebben de neiging om te denken dat lid zijn van een vakbond hun positie in gevaar brengt of de werkgever boos zal maken. Het tegenovergestelde is waar: samen sta je sterker om eisen te stellen zonder dat dit tot baanverlies leidt. Een vakbond kan veel betekenen voor je positie, dus overweeg je aan te sluiten.


Een andere belangrijke conclusie die we hebben kunnen trekken dankzij een van de deelnemers is dat er nog veel te weinig wordt gepraat mét mensen onder de armoedegrens. Organisaties als Voor14 zouden vaker hun best kunnen doen om ook met deze belangrijke groep zelf te praten.10 views0 comments