Wonda Women Kiest BIJ1! met Jeanette Chedda


We kunnen er kort over zijn: Wonda Women Kiest BIJ1! Daarom hebben we op dinsdag 2 maart een webinar georganiseerd met Jeanette Chedda, nummer 4 op de kandidatenlijst van BIJ1.


Jeanette is activist, schrijver en webredacteur. Ze zet zich in voor Feminists Against Ableism, Care4BrittleBones en Stichting Studeren en Werken op Maat. Haar verhalen komen voor in 'De Goede Immigrant' en zijn gepubliceerd op OneWorld. Voor BIJ1 is ze actief als kandidaat, in DOT en de redactie. Ook heeft ze in samenwerking met #GeenDorHout de petitie #IkTelOokMee opgezet, die ervoor wil zorgen dat iedereen per post mag stemmen zodat de verkiezingen echt toegankelijk zijn voor mensen in een risicogroep.


Op de valreep voor de verkiezingen van deze week willen we graag nog een aantal onderwerpen en citaten uitlichten tijdens de interactieve webinar aan bod zijn gekomen.


Antivalidisme en toegankelijkheid


Over de rol van ervaringsdeskundigen en organisaties die bestaan uit ervaringsdeskundigen binnen de politiek

Er zijn heel veel organisaties die zich inzetten, maar er zijn om en nabij 3 miljoen mensen met een beperking in Nederland en dat is zeker geen homogene groep, dus het zijn heel veel verschillende organisaties. Ik zou graag zien dat deze organisaties meer samen zouden werken. Bovendien zou ervaringsdeskundige een volwaardige baan moeten zijn, nu zijn er een heleboel ervaringsdeskundigen die onbetaald dit werk doen. Het uitgangspunt van BIJ1 is: “Niets over ons zonder ons”. Een stap in de goede richting is dat een aantal jaar geleden een eigen VN Verdrag Gehandicapten is geschreven. We zijn als samenleving gewend om vanuit het medisch model te kijken naar beperkingen, in het VN-verdrag wordt gekeken vanuit het sociaal model. Dit model gaat uit van het idee dat de ontoegankelijkheid van de samenleving het probleem is, en niet de beperking zelf.


Over het huidige coronabeleid

Het huidige beleid gaat helemaal voorbij aan vele groepen mensen. Sommige mensen zitten vanaf maart 2020 binnen, sinds Nederland heeft gekozen voor groepsimmuniteit. Daarmee is gekozen om mensen op te offeren voor groepsimmuniteit, in plaats van bijvoorbeeld een indambeleid te voeren. Volgens artikel 11 van het VN Verdrag Gehandicapten moet de overheid in een crisissituatie actief rekening houden met deze groep mensen. Onze overheid schendt deze regel. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de vaccinatiestrategie: de risicogroep wordt steeds weer verder naar achter geschoven. En je ziet het nu ook, risicogroepen mogen niet per post stemmen, alleen mensen vanaf 70 jaar. Hiermee wordt de rest van de risicogroep dus gedwongen om als zij willen stemmen ofwel een groot risico te nemen, ofwel hun stemgeheim op te zeggen doordat ze iemand anders voor zich laten stemmen. Dit is bovendien niet voor iedereen een optie. Vanuit BIJ1 is ook de actie #IkTelOokMee opgezet, om briefstemmen mogelijk te maken voor mensen van alle leeftijden die in de risicogroep zitten. Deze actie is opgezet samen met de actiegroep #GeenDorHout, een actiegroep die vorig jaar is opgericht na een aantal validistische columns, waarna mensen uit de risicogroep met de hashtag GeenDorHout zichzelf lieten zien. Deze actie is toen viraal gegaan. Enerzijds is het erg dat we op deze manier onze menselijkheid moeten bewijzen. Anderzijds laat het zien dat er een hele grote behoefte is aan zichtbaarheid voor deze groep die altijd over het hoofd wordt gezien.


Antiracisme en dekolonisatie


Over het racismeprobleem van Nederland

Nederland heeft een racismeprobleem en ze steekt haar kop in het zand. En er is geen enkele partij die nu op dit moment dit probleem serieus neemt. Want we hebben het over racisme als systeem, we hebben het over institutioneel racisme. Dat betekent dat racisme van onze hele samenleving een onderdeel is. Of dat nou bewust of onbewust is, we moeten er wat mee, want je ziet gewoon dat je huidskleur nou eenmaal uitmaakt voor je positie in deze samenleving en je kansen in deze samenleving. En we treden als Nederland zijnde, ook in de politiek, niet hard genoeg op tegen racisme in al zijn uitingsvormen. Het beïnvloedt elke kans die je hebt als je van kleur bent. "And to be honest, white people need to step up a little bit more too, want ik heb niet de illusie dat de politiek alles voor ons gaat oplossen. Want dan waren activisten en burgerinitiatieven niet meer nodig. Weet je, de mensen die in de politiek zitten, zijn volksvertegenwoordigers, dus die moeten dienstbaar zijn aan mensen die in ons land wonen, maar soms vraag ik me echt af wiens belang het huidige kabinet dient, in ieder geval niet dat van mensen van kleur of Zwarte mensen."


Over hoe belangrijk het is voor Jeanette persoonlijk dat antiracisme zo centraal staat bij BIJ1

“Heel belangrijk. Voor mensen van kleur beïnvloedt racisme namelijk alles wat je doet. Ik refereer naar mezelf als gehandicapte vrouw van kleur. Mijn beperking heeft mijn hele leven op de voorgrond gestaan. En dit gaat echt raar klinken, maar het is nu eenmaal zo: kijk, ik weet heus wel allang dat racisme bestaat, maar in het geval van mij, ben ik er relatief kort geleden achter gekomen dat er op witte gehandicapte vrouwen in een rolstoel nou eenmaal anders wordt gereageerd dan op mij, bruine vrouw in een rolstoel. Niet om oppression olympics te gaan spelen, absoluut niet, maar ik ben dus vrouw, ik heb te maken met seksisme; ik ben gehandicapt, dus ik heb te maken met validisme; en ik ben bruin, dus ik heb ook te maken met racisme. Deze drie hebben alle drie met elkaar te maken en het stapelt zich ook op, dus het is niet zo van de ene dag is het dit, de andere dag is het dat. Het is altijd alles bij elkaar, constant, 24/7, zodra ik deze samenleving in loop.”


Klimaatbeleid


Over de plannen van BIJ1 om klimaatverandering tegen te gaan

BIJ1 ziet in plaats van fossiele brandstoffen meer in alternatieven als zonne- en windenergie, waterkracht en het lokaal opwekken daarvan, door bijvoorbeeld windturbines of zonnepanelen.

BIJ1 wil zo snel mogelijk van kolen, gas en andere fossiele brandstoffen af, dus ook geen biomassa, want daarvoor worden te vaak herbruikbare stoffen verbrand, zoals houtsnippers etc.


Wij denken dat het goed is als we de grote vervuilers zwaarder gaan belasten en dat er een stop komt op de lobby voor onduurzame en asociale productiemethoden. Dus een economie die ten dienste staat van mens en natuur en niet van bedrijven. En dat er meer zeggenschap komt voor mensen, en niet dat een handjevol superrijken maar kan doen met ons (arbeiders) wat het wil. En we ook niet onuitputtelijk gebruik kunnen maken van natuurlijke bronnen, want die zijn niet onuitputtelijk en we maken de aarde daarmee kapot.

Op naar de Tweede Kamer!

Helaas konden we niet alle onderwerpen uit het partijprogramma bespreken, daarvoor was de avond te kort! Mocht je nog geen keuze hebben gemaakt en interesse hebben in de standpunten van BIJ1 wat betreft andere onderwerpen, pak dan vooral het partijprogramma van BIJ1 erbij (https://bij1.org/programma/). Er is ook een optie om het programma te beluisteren in plaats van het te lezen.

Veel dank aan alle deelnemers voor jullie inbreng! En een big thank you aan BIJ1 voor het mede-organiseren van deze avond en natuurlijk aan Jeanette Chedda voor het delen van haar kennis en persoonlijke ervaringen. We wensen jullie heel veel succes met de laatste loodjes!

20 views0 comments